Nāc, Dievs Svētais Gars!
Nāc, jo Tu dāvā dzīvību. Nāc, jo Tu atbrīvo.
Nāc, jo Tu iedrošini un mierini.
Nāc, jo Tu spēj pārsteigt visus tos, kas pārāk iestiguši šajā iznīcīgajā pasaulē. Nāc un cel manu sirdi pretī mūžīgajam!
Nāc, Svētais Gars, nāc, Patiesības Gars, nāc, Mīlestības un Miera Gars! Nāc pie mums visiem, kas ar cerību piesaucam Dieva vārdu. Nāc ar savu spēku un iedvesmu un pārņem visu Baznīcu. Ļauj Baznīcai no jauna rast savu īsto seju – vienotību Dieva Svētajā Garā, pazemību patiesā mīlestībā, mieru un prieku paļāvībā uz Dieva apredzību.
Dāvā mums visiem jaunu elpu, jaunu kalpošanas degsmi. Dāvā mums žēlastību pazīt Dieva Sirdi un nest šīs pazīšanas prieku pasaulei, kas bez Dieva skumst.


Kungs Jēzu,

es atdodu Tev savas rokas, lai tās dara Tavu darbu.
Es atdodu Tev savas kājas, lai tās staigā Tavus ceļus.
Es atdodu Tev savas acis, lai tās redz tā, kā Tu redzi.
Es atdodu Tev savu mēli, lai tā runā Tavus vārdus.
Es atdodu Tev savu prātu, lai Tu vari domāt manī.
Es atdodu Tev savu garu, lai Tu vari lūgties manī.
Bet pāri visam – es atdodu Tev savu sirdi,
lai ar manu starpniecību Tu vari mīlēt savu Tēvu un visu cilvēci.
Es atdodu Tev sevi visu, lai Tu vari augt manī.
Tā, lai tas esi Tu, Kungs Jēzu,
kas dzīvo un strādā, un lūdzas manī.


Slavēsim Kungu, godinot Viņa svēto Māti!
Stundā, kad mums būs jāpieņem izšķirošs lēmums, Marija, Pasludināšanas Dievmāte, palīdzi sacīt jā. Stundā, kad mums būs jādodas ceļā, Marija, Ēģiptes Dievmāte, Jāzepa līgava, iededz mūsos cerību. Stundā, kad mūs nesapratīs, Marija, Jeruzalemes Dievmāte, iegravē mūsos pacietību.
Lūgšanas stundā, Marija, Kānas Dievmāte, dāvā mums drosmi teikt vienkāršus vārdus. Ciešanu stundā, Marija, GolgātasDievmāte, liec, lai paliekam pie to kājām, kuros cieš tavs Dēls. Gaidīšanas stundā, Marija, Vasarsvētku Dievmāte, iedvesmo mūs uz kopīgu lūgšanu.
Un ik dienas, kad zvans iezvana līksmo kalpojuma stundu, Marija, Nācaretes Dievmāte, Jūdas kalnu Dievmāte, liec mūsos savu kalpones sirdi, līdz pat tai dienai, kurā, saņēmuši tavu roku, Marija, Debesīs uzņemtā, mēs aizmigsim, gaidot savas augšāmcelšanās dienu.

Kungs, šodien es izvēlos dzīvību un atsakos no visām tām reizēm, kad esmu devis priekšroku nāvei. Ar Tavu žēlastību es izvēlos vairs neļauties skumjām, bezcerībai un depresijai. Es gribu atteikties no upura lomas. Tā nav taisnība, ka mani plāni būtu nolemti mūžīgām neveiksmēm. Šodien ir jauna diena, kurā kopā ar Tevi viss var sākties no jauna.
Tu, Kungs, arvien dāvā man jaunu iespēju. Tāpēc kopā ar svēto Pāvilu es lūdzu, lai cerības Dievs piepilda mani ar prieku un mieru ticībā, tā lai manī ir pāri plūstoša cerība Svētā Gara spēkā (Rom 15, 13).
Ar Tavu žēlastību es atsakos no negatīviem spriedumiem par saviem brāļiem un no ļaunām runām, bet tā vietā es izvēlos labvēlību. Kungs, pārveido manu skatienu uz tiem brāļiem, kurus man ir grūti mīlēt! Iedvesmo manī tādus vārdus, rīcību un attieksmi, kas arī viņus aicinātu uz dzīvību!
Tajā visā, Jēzu, es paļaujos uz Tavu palīdzību, un mans atbalsts ir Tavi vārdi: “Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un lai tā jums būtu pārpilnībā.” (Jņ 10, 10) Kungs, dari mani šodien dzīvu. Amen.

Krustā sistā Kunga Jēzus Kristus vārdā es uzsāku šo dienu. Viņš lai mani svētī un pasargā, lai valda pār mani un ved uz mūžīgo dzīvi! Lai mani svētī Vissvētā Jaunava Marija, mīļā Dieva Māte!

Gods Dievam Tēvam, kas mani radījis! Gods Dievam Dēlam, kas mani pestījis! Gods Svētajam Garam, kas mani svētījis! Lai augsti slavēta Vissvētā Trīsvienība tagad un mūžīgi!
Mans Dievs, es ticu Tev – stiprini manu ticību!
Mans Dievs, es ceru uz Tevi – vairo manu cerību!
Mans Dievs, es mīlu Tevi vairāk par visu – iededz manī savu mīlestību!
Mans Dievs, šodien es atdodu sevi Tev, palīdzi, lūdzu, pieņemt Tavas žēlastības, kuras Tu man šodien esi paredzējis. Es apņemos Tev un Tava vārda godam veltīt visas šīsdienas domas, vārdus, darbus, lūgšanas un ciešanas. Tavs svētais prāts lai notiek it visā!
Mīļais Jēzu, es šodien novēlu sevi Tava svētā krusta, ar kuru Tu atpestīji pasauli, aizsardzībā.
Vismīļā Māte Marija, tevi lūdzu, šodien un vienmēr esi mana Māte, Valdniece un Aizstāve pie Jēzus – sava dievišķā Dēla.
Svētais sargeņģeli, lūdzu, vadi mani visās gaitās, pamāci nezināšanā, dod padomu šaubās, brīdini un pasargā no kārdinājumiem, mierini bēdās un glāb no visa ļaunā.
Serafiskais tēvs Francisk, svētais Antonij, mani mīļie svētie aizbildņi, visi mūsu ordeņa svētie un svētās, lūdziet par mani, lai es spētu sekot jūsu piemēram un, beidzot šīszemes gaitas, kopā ar jums varētu slavēt Dievu mūžīgajā svētlaimē! Amen.

Terciāru rīta lūgšana
Šodien es sev piesaistu
Dieva spēku, lai tas mani notur un virza;
Viņa acis, lai varu redzēt;
Viņa varenību, lai varu pastāvēt;

Viņa ausis, lai varu sadzirdēt, kas man vajadzīgs;
Viņa, mana Dieva, gudrību, lai tā mani māca;
Viņa roku, lai tā mani vada;
Viņa vairogu, lai tas mani drošina;
Dieva Vārdu, lai tas man atraisa mēli;
Viņa debešķīgo hostiju, lai tā mani sargā.
Kristu, esi ar mani, Kristu, esi manī,
Kristu, esi aiz manis, Kristu, esi man priekšā,
Kristu, esi man līdzās, Kristu, kas uzveic mani,
Kristu, kas mierini un atjauno mani,
Kristu zem manis, Kristu virs manis,
Kristu mierā un Kristu briesmās,
Kristu visu to sirdī, kas mani mīl,
Kristu gan drauga, gan svešinieka mutē.

Svētais Patriks

Apžēlojies par mani, Kungs, apžēlojies par mani savā pacietībā un nerimstošajā labestībā.
Izdzēs no manas dvēseles pat visniecīgākās indīgo mācību pēdas, ko ļaunais ir paguvis tajā ierakstīt. Lai mana dvēsele ir balta lapa, uz kuras Tu ar gaismas burtiem rakstīsi savu gribu un Gudrības noslēpumus.
Lai mana dvēsele tiek attīrīta aizvien vairāk un visbeidzot atmirdz kā sniegs augstu kalnos – Tavas mīlestības saulē.

Ādolfs Retē

Mans Dievs, es esmu pārliecināts,
ka Tu rūpējies par katru, kas cer uz Tevi,
un ka tam, kas visu gaida no Tevis, netrūkst nekā.
Tāpēc es apņemos turpmāk dzīvot bez rūpēm,
visas savas raizes uzticot Tev.
Svētais Klods de Lakolombjērs

Litānija “par žēlastības dāvanu”.
Ak dārgais Jēzu, Mans mīļotais Pestītāj,
Piepildi mani ar Savu mīlestību.
Piepildi mani ar savu spēku.
Piepildi mani ar Savu gudrību.
Piepildi mani ar Savu neatlaidību.
Piepildi mani ar savu pazemību.
Piepildi mani ar savu drosmi.
Piepildi mani ar Tavu kaismi. Amen.”

 
Saņem bezmaksas e-grāmatu "5 Stila Kļūdas" un iknedēļas jaunumus!

Saņemt e-grāmatu >>>>

Bezmaksas e-gramata