Ideja radīt šo lapu man atnāca pirms kāda laika… Es nezinu cik bieži, bet šad tad es šeit ierakstīšu rindiņas, kas man palikušas dziļi sirdī lasot grāmatas, vēstījumus par Jēzu, par Dievmāti Mariju. Jo, varbūt, kāds, kam arī Jēzus ir svarīgs, izlasīs tās un, iespējams, tieši dienā, kad viņam tas ļoti svarīgi…Bet kāds, kam Jēzus vēl liekas nesaprotams un tāls – izlasīs tās un sāks alkt pēc Viņa klātbūtnes ar katru dienu vairāk…Es nezinu kā būs un vai būs, bet šīs rindiņas un Jēzus klātbūtne palīdz man…

—————————————————————

Šobrīd, jeb drīzāk šajā dzīves posmā, es lasu grāmatu “Žēlsirdīgās mīlestības Vēstījums mazajām dvēselēm”.

Šī vēstījuma saņēmēja ir sieva un  ģimenes māte. Šai grāmatā, lai ģimeni pasargātu no liekas uzbāzības no apkārtējiem, viņai tiek dots vārds Margarita.  Tie ir vēstījumi, ko Margarita saņem no Jēzus.

——————–

“Neraizējies par nākotni! Atstāj šīs rūpes tiem, kas pie tādām raduši. Bet tu dzīvo mīlestībā un gaidot manu atbalstu. It visās situācijās es tev atlīdzināšu par tavu paļāvību”. ( 239lpp.)

“Ja tu mīli tos,kas tevi mīl, tev nav nekādu nopelnu. Taču, ja mīli tos, kas tevi sāpina, tad tu nopelni Debesis un sava Dieva sirdi!” (233 lpp.)

“Bezcerība ir dvēseles ļaunākais ienaidnieks, jo tā liek turēties pa gabalu no vienīgajām zālēm – no Kunga, mūsu Dieva. Kāpēc mēs nesaucam: – Tēvs, nāc, es tevi lūdzu! Bez  tevis tavs bērns iet bojā! – Es ar pārliecību saku, ka tajā brīdī mūsu mīļā glābēja maigās rokas sakļausies mīlestības apskāvienā ap nabaga ciešanu piemeklēto dvēseli!” (244lpp.)

“Vai tu esi ar mieru atdot man savas vēlēšanās, lai es tās piepildītu? Tu zini, ka es to spēju!” (244lpp.)

“Melot nozīmē noliegt patiesību kādam, kam ir tiesības to zināt!” (261lpp.)

“Kāpēc cilvēki nereti panes tik nesakārtotas ciešanas? Tāpēc, ka viņi patur sevī lielāko daļu no tā visa, kas pienākas man. Vai tad es neesmu sacījis, ka palīdzēšu tev nest tavu nastu?  Ir pilnīgi skaidrs, ka tādā gadījumā, ja tu to nesīsi viena, tu pakritīsi zem nastas smaguma.” (266 lpp.)

Dzīve ir skumja un rūgtuma pilna vienīgi tiem, kam nav cerības. (307lpp.)

Pazemība un pacietība ir katra laba darba pamats. …Es neradīju pasauli vienā dienā. Zemē iesēts labības grauds neuzdīgst uzreiz. Vienmēr ir nepieciešama pacietība.” (277lpp.)

Viņi izveidoja savu dzīvi tādu, kādu to vēlējās, pēc savas nabaga gudrības mēra. Tieši tāpēc, lai arī viņiem ir miljoniem brāļu, tie dzīvo vientuļi, noslēgušies savā “es”. Tautu ideoloģija ir pilnīgi pretēja nekā tā, ko es biju viņām paredzējis.

Es iznīcināšu viņu zelta teļu.

Ja būs atkal un atkal jānolīdzina, es to darīšu. Lai viņus glābtu.  Iznīcības ēna gulst pār izplatījumu. Ja tautas neatgriezīsies, tad lai tās gatavojas smagām nelaimēm zemes virsū, uz jūras un debesīs. Lai ļaudis savā augstprātībā un uzpūtībā uzmanās no tā, kas notiks, kad tie būs atbrīvojuši ļaunuma spēkus, – ka šie spēki tos neiznīcina! Taču tos, kas ir man uzticīgi, es nepametīšu. ( 199lpp.)

Priecājies grūtībās! Tās ir manas mīlestības apliecinājums! (200lpp.)

Daudziem ir zūdošo zemes bagātību pārpilnība. Viņi vāc savos seifos nevajadzīgas dārglietas, kas der vienīgi tam, lai tiktu pazaudētas. Tie guļ samtā, taču pamodīsies uz zemes, kaili kā tārpi.

Kauns šiem ļaudīm! Un viņi vēl uzdrošinās skatīties man acīs. Tie apslēpj savu atbildību aiz liekulīgas ārienes. Ko gan līdz šis zelts, ko viņi tik ļoti mīl? Viņi par to būtu gatavi pārdot savu dvēseli, un tomēr, kādu dienu tiem nāksies zeltu atstāt un nostāties manā priekšā daudz nabagākiem nekā tie, kam viņi atteikušies bija palīdzēt. (201lpp.)

Miers pasaulē ir apdraudēts. Bet cik daudz vairāk ir apdraudēts miers cilvēku sirdīs.” (312lpp.)

“Tad lūdziet! Manas Dievišķās Mātes rokās atrodas daudzi jums paredzēti dārgumi. Neniciniet tos! Ar viņas starpniecību nāciet pie manis! Es ar lielu pateicību uzņemšu jūs pie savas Sirds. Jā, jūsu Dievs prot arī jums pateikt paldies. Paldies par jūsu uzticību, kamēr tik daudzi citi, pat tādi, kas sauc sevi par maniem bērniem, novēršas no manis, lai rīkotos paši pēc sava prāta. Un es tev saku, haoss, kas pašlaik valda pasaulē, ir cēlies no šīs nožēlojamās situācijas.

Ak, alkatības un augstprātības plosītā pasaule, vai man būs tevi jāiznīcina, lai beidzot tu atgūtu prātu? Ar šīm tīrā mīlestībā degošajām lappusēm es it visiem dāvāju skaidru zīmi.” (226 lpp.)

Lūgšana: ” Tēvs, piepildi to, kam ir jātiek piepildītam. Lai Tavi Vārdi iemājo Tavu bērnu sirdīs, lai tie viņas šķīstī un svētī. Tēvs, lai piepildās Tavas sirds ilgas un notiek Tavs prāts. Āmen.” ( No “Patiesa Dzīve Dievā” grāmatu sērijas grāmatiņas “Lūgšanas.)

————–

„Jēzus tevi gaida kapellā. Ej un sameklē viņu, kad tev zudis spēks un pacietība, kad jūties vientuļš un bezpalīdzīgs. Saki viņam: „Tu zini labi kas notiek, mans mīļais Jēzus. Man esi tikai tu. Nāc un atbalsti mani.”

Un tad ej savu ceļu. Un neuztraucies par to, kas būs tālāk. Ir pietiekoši, ka esi uzticējies savam Kungam. Viņam ir lieliska atmiņa.”

St. Jeanne Jugan

“Kad Tēva Mīlestība būs tevī dziļi iespiedusies, tā palīdzēs tev dzīvot gavilēs pat pārbaudījumu laikā.
Laimes izjūtu tev sniedz tas, kas ir tavā iekšienē, nevis ārpusē.”